Preambulum

A gazda és kutyaoktatás alapját a felek közötti beszélgetések és közös gyakorlások adják. Együttműködésük kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A tréner az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, szándékait velük és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a tréning folyamat minden fázisában nyíltan kezeli.

A tréning egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A tréner a Megbízó folyamatát, gyakorlatait kíséri, a változásokat beavatkozásaival beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó a kutyával való gyakorlással viszi végbe.

A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektiven foglalkozzon, viselkedésén változtasson és a trénert, ill. annak munkamódszereit elfogadja.

1. A tréner felelőssége

1.1 A tréner titoktartást vállal.

1.2 A tréner elkötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a megállapodásban rögzített tréning feladat céljából használja fel.

1.3 A tréner elkötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit, egyeztetett gyakorlás videó felvételeket úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető.

1.4 A tréner elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.

Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon a trénerrel dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához, vagy egy másik trénerhez irányítja tovább a Megbízót.

2. A Megbízó felelőssége

2.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréning folyamata alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért.

2.2 A Megbízó elismeri, hogy minden lépés és minden a tréning keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

2.3 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréner által részére átadott-,a gyakorlások alapjait képező tematikát, sem írásos, sem egyéb formában nem adhatja tovább, tekintettel arra, hogy a Láthatatlan Póráz Módszer & Program jogvédelem alatt áll.

3. A tréningek helyszíne

3.1 A tréningek helyszíne a Megbízó címe, és annak környéke, külön egyeztetés alapján más, a tréningcélokat segítő helyszínek is lehetnek.

3.2  Csoportos foglalkozások esetében a tréner által meghirdetett helyszín(ek).

4. A tréning időkeretei

4.1 A tréningek 1-,1,5 órát vesznek igénybe.

4.2 Bármilyen jellegű időpont változás alapvetően legkésőbb a megelőző tréning témája kell legyen. A Megbízó és a tréner között megbeszélt időpontot a Megbízó legkésőbb 2 munkanappal az időpont előtt mondhatja le, úgy, hogy a lemondás tudomásul vételéért a Megbízóé a felelősség. Azok a tréningek, amelyeken a Megbízó lemondás nélkül nem jelenik meg, a megállapodásban megtartott tréningnek számítanak.

4.3 A tréningek halasztása csak igazolt betegség esetén elfogadható, egyéb esetben a tréner felmondhatja a hátralévő tréningalkalmakat, szerződést bonthat Ebben az esetben a tréningek ára nem visszatérítendő.

4.4 Jelen időkereteket kölcsönös egyeztetés után felek megváltoztathatják. A változtatás azonban megköveteli az írásos formát.

5. A szerződés felmondása

5.1 Jelen megállapodást felek bármelyike határidő nélkül felmondhatja.

5.2 A felmondás írásban kell történjen.

6. Általános

6.1 A tréner a Megbízó személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a tréner a Megbízóról még anonimizált formában sem kezel.

6.2 Amennyiben jelen megállapodás valamelyik rendelkezése hatását veszti, attól a megállapodás további pontjai még érvényben maradnak. A megállapodás által nem rendezett kérdésekben a Ptk. Valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

6.3 Minden kiegészítés és változtatás, amelyet felek ebben a szerződésben szeretnének elhelyezni, az írásos formát kívánja meg.

6.4 Felek vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton, mediálással rendezni.